Spin It

Spin it! är ett nummerspel av slumpmässig karaktär. Spelet består av tretton färgglada segment, där tolv av dessa segment har fyra sektioner bestående av outer-, middle-, inner- samt en card-sektion. Den återstående sektionen består av en “single star spanning”. Outer-, Middle- och Inner-sektionen skiljs åt av olika färger. Varje segment kan vara en av två sektioner, vilket skapar totalt sex färger att spela på. Du kan flytta fägerna för att slumpmässigt skapa större och mindre ytor av den specifika färgen, och därefter förutse vilken färg/vilka färger som kommer att dras genom att använda spelbrädet.Förutse var ljuset kommer att landa genom att välja färg, och sen är det bara att “Spin it to win it!”

Spela